How to choose a house fence According to feng shui

วิธีการเลือก ประตูรั้วบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย       รู้หรือไม่? ประตูรั้วบ้านของเรานั้นเป็นปราการด่านแรกที่ทุกคนสามารถมองเห็นเป็นอันดับแรก เพราะฉะนั้นการเลือกประตูรั้วบ้านตามหลักฮวงจุ้ยจึงมีความสำคัญสำเร็จผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเลือกประตูรั้วบ้านจากความสวยงาม คงทนแข็งแรงแล้ว ยังสามารถเลือกได้ตามหลักฮวงจุ้ยอีกด้วย  ในวันนี้เราจึงได้นำหลักการเลือกประตูรั้วบ้านตามหลังฮวงจุ้ยมาฝากทุกคนที่กำลังมองหาประตูรั้วบ้านที่ดี เพราตามตำราฮวงจุ้ย เขาบอกไว้ว่า ประตูรั้วบ้านนั้นมีบทบาทการนำโชคลาภเข้ามามากที่สุด จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะให้ความสนใจเลือกประตูรั้วบ้านอย่างพิถีพิถันมากเป็นพิเศษ และหลักการเลือกประตูรั้วบ้านตามหลักฮวงจุ้ย คือ ประตูเข้าบ้านจะต้องอยู่เฉียงกับประตูรั้วบ้าน ตามหลังฮวงจุ้ย เขาบอกไว้ว่า ถ้าหากประตูเข้าบ้านอยู่ตรงกับประตูรั้วบ้าน นั้นไม่ใช่สิ่งที่ดี เพราะถือว่าไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย จะส่งผลส่งผลให้ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านหรือคนในบ้านไม่ปรองดองกัน…