How to choose a house fence According to feng shui

วิธีการเลือก ประตูรั้วบ้าน ตามหลักฮวงจุ้ย

      รู้หรือไม่? ประตูรั้วบ้านของเรานั้นเป็นปราการด่านแรกที่ทุกคนสามารถมองเห็นเป็นอันดับแรก เพราะฉะนั้นการเลือกประตูรั้วบ้านตามหลักฮวงจุ้ยจึงมีความสำคัญสำเร็จผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเลือกประตูรั้วบ้านจากความสวยงาม คงทนแข็งแรงแล้ว ยังสามารถเลือกได้ตามหลักฮวงจุ้ยอีกด้วย  ในวันนี้เราจึงได้นำหลักการเลือกประตูรั้วบ้านตามหลังฮวงจุ้ยมาฝากทุกคนที่กำลังมองหาประตูรั้วบ้านที่ดี เพราตามตำราฮวงจุ้ย เขาบอกไว้ว่า ประตูรั้วบ้านนั้นมีบทบาทการนำโชคลาภเข้ามามากที่สุด จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะให้ความสนใจเลือกประตูรั้วบ้านอย่างพิถีพิถันมากเป็นพิเศษ และหลักการเลือกประตูรั้วบ้านตามหลักฮวงจุ้ย คือ

  1. ประตูเข้าบ้านจะต้องอยู่เฉียงกับประตูรั้วบ้าน

ตามหลังฮวงจุ้ย เขาบอกไว้ว่า ถ้าหากประตูเข้าบ้านอยู่ตรงกับประตูรั้วบ้าน นั้นไม่ใช่สิ่งที่ดี เพราะถือว่าไม่เหมาะกับการอยู่อาศัย จะส่งผลส่งผลให้ทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านหรือคนในบ้านไม่ปรองดองกัน ปะทะกันตลอดเวลา ตำแหน่งที่ดีทางฮวงจุ้ยที่แนะนำก็คือ ประตูเข้าบ้านจะต้องอยู่เฉียงกับประตูรั้ว

  1. ทิศทางที่เหมาะสมของประตูบ้าน ควรอยู่ทิศใด?

สำหรับการกำหนดทิศทางของประตูนั้น มีส่วนสำคัญมาก ๆ ตามหลักฮวงจุ้ย เพราะ ทิศทาทิศทางที่เหมาะสมของประตูบ้าน ควรอยู่ในทิศใต้จะดีที่สุด เพราะทิศใต้เป็นทิศของทรัพย์หรือโชคลาภ นอกจากนี้ยังเป็นทิศทางลมที่ดีอีกด้วย

  1. บันไดบ้านต้องไม่ตรงกับประตูบ้าน

ตามหลักฮวงจุ้ยที่ดีแล้ว ตำแหน่งของบันไดบ้านต้องไม่อยู่ตรงกับประตูบ้าน เพราะมีความเชื่อกันว่าการที่บันได้บ้านอยู่ตรงกับประตูบ้านนั้นจะส่งผลเสียต่อผู้อยู่อาศัย ทำให้ผู้อยู่อาศัยจะต้องพบเจอกับสิ่งที่อันตราย อาจจะรุนแรงจนถึงขั้นเจ็บหนักได้ และทำให้ไม่สามารถคาดการณ์เหตุต่าง ๆ ได้

 

 

 

 

 

  1. จัดหน้าบ้านให้โล่ง สวยงามและปลอดภัย

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่า บ้าน มักจะมีการออกแบบให้บริเซณทางเข้าหรือสนามหน้าบ้านนั้นโล่งและโปร่ง เพราะ ตามหลักฮวงจุ้ย เขาบอกว่า บริเวณที่โล่งหน้าประตูบ้านก็เปรียบเสมือนลานรับพลัง หน้าประตูไม่ควรมีสิ่งปิดบัง เช่น ต้นไม้ใหญ่ บริเวณหน้าประตูที่ดีจะต้องให้แสงแดดส่องถึง มีลมพัดผ่านได้ดี บ้านนั้นก็จะรับแต่สิ่งดี ๆ เข้าบ้าน

  1. ตำแหน่งของประตูห้องน้ำตรงกับเตียงนอน กลางเตียง หรือปลายเตียงเป็นสิ่งที่ไม่ดีมาก ๆ

หากตำแหน่งประตูห้องน้ำตรงกับเตียงนอน กลางเตียง หรือปลายเตียง เป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างยิ่งและไม่ถูกสุขลักษณะเพราะความชื้นของห้องน้ำจะระเหยออกมากระทบตัวของผู้นอนทุกคืน ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยแบบไร้สาเหตุได้ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง

  1. วางตำแหน่งประตูทางเข้าไว้ตรงกลางจะเหมาะกับบ้านหลังใหญ่

ตามหลักฮวงจุ้ย ที่ตำรากล่าวไว้ว่า การวางตำแหน่งประตูทางเข้าไว้ตรงกลางจะเหมาะกับบ้านหลังใหญ่ จะทำให้เกิดกระแสที่วิ่งมาจากประตูทางเข้าห้ามชนตัวบ้าน ถ้าบ้านมีพื้นที่น้อยแล้ววางประตูอยู่ตรงกลาง โอกาสที่จะกระแสจะวิ่งชนตัวบ้านก็มีสูง

 

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *